Gramma Gateway Intermediate (Khóa học)

 • (0 đánh giá)
Giá gốc: 699.000đ / Khóa học
Chỉ còn: 490.000đ / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

Khóa học “Grammar Gateway Intermediate” được xây dựng và thiết kế dựa trên cuốn sách “Gramma Gateway Intermediate” do Alpha Books phát hành.

Grammar Gateway Intermediate là khóa học trình độ trung cấp được thiết kế nhằm giúp những người học nâng trình ngữ pháp từ cơ bản lên trung cấp. Các bài học được thiết kể ngắn gọn, xúc tích, đặc biệt bài học luôn kèm theo tranh minh họa và rất nhiều ví dụ sinh động, gắn liền với các tình huống giao tiếp thực tế. 

Điểm nổi bật là giảng viên sẽ luôn dịch giải nghĩa chi tiết các ví dụ, kèm theo phân tích. Thêm vào đó, các chiến thuật xử lý các dạng bài cũng được trình đan xen trong bài học, các cấu trúc và từ vựng phổ biến được nhắc đi nhắc lại để giúp học sinh nhớ kiến thức lâu hơn. Các bài học cung cấp bài học có hệ thống,một lượng kiến thức vừa đủ để học viên tiếp thu một cách hiệu quả, qua đó nâng cao trình độ học thuật của học viên.

Để giúp người học hiểu cặn kẽ nội dung khóa học và rút ngắn thời gian tự ôn luyện để đạt mục tiêu, GAMMA EDU đã cho ra mắt combo  SÁCH + KHÓA HỌC ONLINE

Combo Grammar Gateway Intermediate (Sách + Khóa học):  738.000 đ ưu đãi còn 499.000đ

TỐI ƯU HƠN, HIỆU QUẢ HƠN, TIẾT KIỆM HƠN!

 TÌM HIỂU NGAY

 

Giới thiệu khóa học


Khóa học “Grammar Gateway Intermediate” được xây dựng và thiết kế dựa trên cuốn sách “Gramma Gateway Intermediate” do Alpha Books phát hành.

Grammar Gateway Intermediate là khóa học trình độ trung cấp được thiết kế nhằm giúp những người học nâng trình ngữ pháp từ cơ bản lên trung cấp. Các bài học được thiết kể ngắn gọn, xúc tích, đặc biệt bài học luôn kèm theo tranh minh họa và rất nhiều ví dụ sinh động, gắn liền với các tình huống giao tiếp thực tế. 

Điểm nổi bật là giảng viên sẽ luôn dịch giải nghĩa chi tiết các ví dụ, kèm theo phân tích. Thêm vào đó, các chiến thuật xử lý các dạng bài cũng được trình đan xen trong bài học, các cấu trúc và từ vựng phổ biến được nhắc đi nhắc lại để giúp học sinh nhớ kiến thức lâu hơn. Các bài học cung cấp bài học có hệ thống,một lượng kiến thức vừa đủ để học viên tiếp thu một cách hiệu quả, qua đó nâng cao trình độ học thuật của học viên.

Để giúp người học hiểu cặn kẽ nội dung khóa học và rút ngắn thời gian tự ôn luyện để đạt mục tiêu, GAMMA EDU đã cho ra mắt combo  SÁCH + KHÓA HỌC ONLINE

Combo Grammar Gateway Intermediate (Sách + Khóa học):  738.000 đ ưu đãi còn 499.000đ

TỐI ƯU HƠN, HIỆU QUẢ HƠN, TIẾT KIỆM HƠN!

 TÌM HIỂU NGAY

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Bài giới thiệu 01:20
 • Bài 2: Thì hiện tại đơn 11:26
 • Bài 3: Hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn 06:00
 • Bài 1: Quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn 07:09
 • Bài 1: Thì hiện tại hoàn thành và các thì dễ nhầm lẫn - Phần 1 08:17
 • Bài 2: Thì hiện tại hoàn thành và các thì dễ nhầm lẫn - Phần 2 07:39
 • Bài 1: Will và going to 13:08
 • Bài 2: Thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn mang ý nghĩa tương lai 08:30
 • Bài 1: Động từ khuyết thiếu
 • Bài 1: Câu nghi vấn 07:39
 • Bài 1: Câu bị động 11:15
 • Bài 1: To-V và V-ing 12:05
 • Bài 1: Danh từ - Phần 1 14:02
 • Bài 2: Danh từ - Phần 2 10:43
 • Bài 1: Mạo từ A/An/The 13:34
 • Bài 1: Sở hữu cách 13:57
 • Bài 1: Từ chỉ lượng - Phần 1 21:03
 • Bài 2: Từ chỉ lượng - Phần 2 19:36
 • Bài 1: Tính từ và trạng từ - Phần 1 08:05
 • Bài 2: Tính từ và trạng từ - Phần 2 15:12
 • Bài 3: Tính từ và trạng từ - Phần 3 13:22
 • Bài 1: So sánh hơn 14:20
 • Bài 2: So sánh nhất 13:28
 • Bài 3: So sánh bằng 11:50
 • Bài 1: Giới từ in/at/on để chỉ địa điểm 11:30
 • Bài 2: Giới từ in/at/on để chỉ thời gian 12:09
 • Bài 3: Giới từ phổ biến khác 14:59
 • Bài 1: Liên từ và mệnh đề - Phần 1 11:08
 • Bài 2: Liên từ và mệnh đề - Phần 2 12:40
 • Bài 3: Liên từ và mệnh đề - Phần 3 07:04
 • Bài 1: Câu điều kiện loại 1 07:25
 • Bài 2: Câu điều kiện loại 2 và câu mong ước 14:43
 • Bài 3: Câu điều kiện loại 3 08:53
 • Bài 1: Đại từ quan hệ 1 10:45
 • Bài 2: Đại từ quan hệ 1 - tiếp 09:49
 • Bài 3: Đại từ quan hệ 2 09:49
 • Bài 4: Đại từ quan hệ 3 08:14
 • Bài 5: Đại từ quan hệ 4 08:25
 • Bài 6: Đại từ quan hệ 07:30
 • Bài 1: Câu gián tiếp - Phần 1 09:45
 • Bài 2: Câu gián tiếp - Phần 2 08:44
 • Bài 3: Câu gián tiếp - Phần 3 08:26
 • Bài 1: Các mẫu câu đặc biệt - Phần 1 08:01
 • Bài 2: Các mẫu câu đặc biệt - Phần 2 07:40
 • Bài 3: Các mẫu câu đặc biệt - Phần 3 10:51

Thông tin giảng viên

Trần Hoàng Anh
6 học viên 1 khóa học
- Giảng viên hướng dẫn

Giảng viên tiếng Anh: Tổ Tiếng Anh 2, Khoa Sư phạm Tiếng Anh Trường Đại Học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trình độ học vấn:

 • Hoàn thành Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh
 • Khoa Sau Đại học, Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Trình độ C1 Tiếng Anh theo khung tham chiếu CEFR Châu Âu

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học khác