Grammar Gateway Basic (Khóa học)

 • (0 đánh giá)
Giá gốc: 599.000đ / Khóa học
Chỉ còn: 390.000đ / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

Khóa học “Grammar Gateway Basic” được xây dựng và thiết kế dựa trên cuốn sách “Gramma Gateway Basic” do Alpha Books phát hành.

Grammar Gateway Basic là khóa học trình độ sơ cấp được thiết kế nhằm giúp những người “mất gốc” có thể nắm vững các chủ điểm ngữ pháp cơ bản.. Khóa học được chia thành 14 chương, mỗi chương sẽ nói về một chủ đề khác nhau, các thì thời và các loại từ loại. Các bài học được thiết kể ngắn gọn, xúc tích, đặc biệt bài học luôn kèm theo tranh minh họa và rất nhiều ví dụ sinh động, gắn liền với các tình huống giao tiếp thực tế. 

Điểm nổi bật là giảng viên sẽ luôn dịch giải nghĩa chi tiết các ví dụ, kèm theo phân tích khi chữa bài test sau mỗi chương Thêm vào đó, các chiến thuật xử lý các dạng bài cũng được trình đan xen trong bài học, các cấu trúc và từ vựng phổ biến được nhắc đi nhắc lại để giúp học sinh nhớ kiến thức lâu hơn. Các bài học cung cấp một lượng kiến thức cơ bản nhưng cũng là nền móng chắc chắn để phát triển sâu hơn trên con đường học thuật của học viên.
Nếu là học sinh THCS và THPT thì sau khóa học này học sinh hoàn toàn có thể làm được 80% khối lượng kiến thức ngữ pháp trong bài thi.

Để giúp người học hiểu cặn kẽ nội dung khóa học và rút ngắn thời gian tự ôn luyện để đạt mục tiêu, GAMMA EDU đã cho ra mắt combo  SÁCH + KHÓA HỌC ONLINE

Combo Grammar Gateway Basic (Sách + Khóa học):  738.000 đ ưu đãi còn 499.000đ

TỐI ƯU HƠN, HIỆU QUẢ HƠN, TIẾT KIỆM HƠN!

 TÌM HIỂU NGAY

 

Giới thiệu khóa học


Khóa học “Grammar Gateway Basic” được xây dựng và thiết kế dựa trên cuốn sách “Gramma Gateway Basic” do Alpha Books phát hành.

Grammar Gateway Basic là khóa học trình độ sơ cấp được thiết kế nhằm giúp những người “mất gốc” có thể nắm vững các chủ điểm ngữ pháp cơ bản.. Khóa học được chia thành 14 chương, mỗi chương sẽ nói về một chủ đề khác nhau, các thì thời và các loại từ loại. Các bài học được thiết kể ngắn gọn, xúc tích, đặc biệt bài học luôn kèm theo tranh minh họa và rất nhiều ví dụ sinh động, gắn liền với các tình huống giao tiếp thực tế. 

Điểm nổi bật là giảng viên sẽ luôn dịch giải nghĩa chi tiết các ví dụ, kèm theo phân tích khi chữa bài test sau mỗi chương Thêm vào đó, các chiến thuật xử lý các dạng bài cũng được trình đan xen trong bài học, các cấu trúc và từ vựng phổ biến được nhắc đi nhắc lại để giúp học sinh nhớ kiến thức lâu hơn. Các bài học cung cấp một lượng kiến thức cơ bản nhưng cũng là nền móng chắc chắn để phát triển sâu hơn trên con đường học thuật của học viên.
Nếu là học sinh THCS và THPT thì sau khóa học này học sinh hoàn toàn có thể làm được 80% khối lượng kiến thức ngữ pháp trong bài thi.

Để giúp người học hiểu cặn kẽ nội dung khóa học và rút ngắn thời gian tự ôn luyện để đạt mục tiêu, GAMMA EDU đã cho ra mắt combo  SÁCH + KHÓA HỌC ONLINE

Combo Grammar Gateway Basic (Sách + Khóa học):  738.000 đ ưu đãi còn 499.000đ

TỐI ƯU HƠN, HIỆU QUẢ HƠN, TIẾT KIỆM HƠN!

 TÌM HIỂU NGAY

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Động từ "To be" ở thì hiện tại 10:54
 • Bài 2: Thì hiện tại tiếp diễn 09:49
 • Bài 3: Thì hiện tại đơn 10:38
 • Bài 4: So sánh thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn 11:11
 • Bài 5: Test 15:49
 • Bài 1: Quá khứ đơn và động từ "TOBE" 09:52
 • Bài 2: Quá khứ đơn 11:34
 • Bài 3: Quá khứ tiếp diễn 08:59
 • Bài 4: Used To 06:42
 • Bài 5: Test 13:10
 • Bài 1: Thì hiện tại hoàn thành 13:47
 • Bài 2: So sánh quá khứ đơn $ thì hiện tại hoàn thành 09:35
 • Bài 3: Test 11:03
 • Bài 1: Thì tương lai đơn & Be going to 09:11
 • Bài 2: So sánh các thì diễn tả tương lai 07:10
 • Bài 3: Test 10:07
 • Bài 1: Can & Could 06:53
 • Bài 2: Might & Must 06:10
 • Bài 3: Must & Have To 08:39
 • Bài 4: Should Và Would You Like 06:24
 • Bài 5: Test 09:34
 • Bài 1: Thể bị động 07:50
 • Bài 2: Test 10:09
 • Bài 1: Thể phủ định Và câu hỏi không có từ để hỏi 08:48
 • Bài 2: Câu hỏi có từ để hỏi Who, What, Which 08:48
 • Bài 3: Câu phủ định và câu nghi vấn 07:36
 • Bài 4: Câu nghi vấn gián tiếp 06:37
 • Bài 5: Bài test
 • Bài 1: V-ing 07:02
 • Bài 2: To Ingfinitive Và Bare Infinitive 06:29
 • Bài 3: So sánh V-ing và To - Verb 08:12
 • Bài 4: Test 13:08
 • Bài 1: Danh từ đếm được, không đếm được số ít, số nhiều 10:30
 • Bài 2: Các đơn vị chỉ số lượng và mạo từ 07:28
 • Bài 3: Mạo từ xác định The 06:19
 • Bài 4: Đại từ 06:29
 • Bài 5: Các hình thức sở hữu 08:39
 • Bài 6: Đại từ chỉ định và thay thế 08:51
 • Bài 7: Test 13:06
 • Bài 1: Lượng từ 10:32
 • Bài 2: Lượng từ (Tiếp) 09:32
 • Bài 3: Lượng từ (Tiếp) 06:48
 • Bài 4: Test 12:20
 • Bài 1: Tính từ và Trạng từ 06:21
 • Bài 2: So sánh tính từ và trạng từ 07:41
 • Bài 3: Một số trạng từ thông dụng 08:07
 • Bài 4: So sánh hơn 06:27
 • Bài 5: So sánh cao nhất và so sánh ngang bằng 09:23
 • Bài 6: Test 13:27
 • Bài 1: Giới từ chỉ địa điểm 10:13
 • Bài 2: Giới từ chỉ vị trí 12:04
 • Bài 3: Giới từ chỉ phương hướng 10:27
 • Bài 4: Giới từ chỉ thời gian 11:24
 • Bài 5: Các cấu trúc khác 10:48
 • Bài 6: Test 13:13
 • Bài 1: Liên từ 09:12
 • Bài 2: Liên từ (Tiếp) 09:12
 • Bài 3: Liên từ trong câu Điều Kiện 08:26
 • Bài 4: Đại từ quan hệ 06:52
 • Bài 5: Test 13:33
 • Bài 1: Các cấu trúc câu thông dụng 12:37
 • Bài 2: Test 12:28

Thông tin giảng viên

Đỗ Thùy Linh
3 học viên 1 khóa học
- Giảng viên hướng dẫn
 • GIÁO VIÊN TIẾNG ANH at IIG Academy.
 • ESL Teacher (English as a Second Language Teacher) at TOEIC Academy - Luyện thi TOEIC cam kết đầu ra.
 • Teacher at T & M Center

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học khác