Grammar Gateway Basic (Khóa học)

 • (0 đánh giá)
Giá gốc: 599.000đ / Khóa học
Chỉ còn: 390.000đ / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

Khóa học “Grammar Gateway Basic” được xây dựng và thiết kế dựa trên cuốn sách “Gramma Gateway Basic” do Alpha Books phát hành.

Grammar Gateway Basic là khóa học trình độ sơ cấp được thiết kế nhằm giúp những người “mất gốc” có thể nắm vững các chủ điểm ngữ pháp cơ bản.. Khóa học được chia thành 14 chương, mỗi chương sẽ nói về một chủ đề khác nhau, các thì thời và các loại từ loại. Các bài học được thiết kể ngắn gọn, xúc tích, đặc biệt bài học luôn kèm theo tranh minh họa và rất nhiều ví dụ sinh động, gắn liền với các tình huống giao tiếp thực tế. 

Điểm nổi bật là giảng viên sẽ luôn dịch giải nghĩa chi tiết các ví dụ, kèm theo phân tích khi chữa bài test sau mỗi chương Thêm vào đó, các chiến thuật xử lý các dạng bài cũng được trình đan xen trong bài học, các cấu trúc và từ vựng phổ biến được nhắc đi nhắc lại để giúp học sinh nhớ kiến thức lâu hơn. Các bài học cung cấp một lượng kiến thức cơ bản nhưng cũng là nền móng chắc chắn để phát triển sâu hơn trên con đường học thuật của học viên.
Nếu là học sinh THCS và THPT thì sau khóa học này học sinh hoàn toàn có thể làm được 80% khối lượng kiến thức ngữ pháp trong bài thi.

Để giúp người học hiểu cặn kẽ nội dung khóa học và rút ngắn thời gian tự ôn luyện để đạt mục tiêu, GAMMA EDU đã cho ra mắt combo  SÁCH + KHÓA HỌC ONLINE

Combo Grammar Gateway Basic (Sách + Khóa học):  738.000 đ ưu đãi còn 499.000đ

TỐI ƯU HƠN, HIỆU QUẢ HƠN, TIẾT KIỆM HƠN!

 TÌM HIỂU NGAY

 

Giới thiệu khóa học


Khóa học “Grammar Gateway Basic” được xây dựng và thiết kế dựa trên cuốn sách “Gramma Gateway Basic” do Alpha Books phát hành.

Grammar Gateway Basic là khóa học trình độ sơ cấp được thiết kế nhằm giúp những người “mất gốc” có thể nắm vững các chủ điểm ngữ pháp cơ bản.. Khóa học được chia thành 14 chương, mỗi chương sẽ nói về một chủ đề khác nhau, các thì thời và các loại từ loại. Các bài học được thiết kể ngắn gọn, xúc tích, đặc biệt bài học luôn kèm theo tranh minh họa và rất nhiều ví dụ sinh động, gắn liền với các tình huống giao tiếp thực tế. 

Điểm nổi bật là giảng viên sẽ luôn dịch giải nghĩa chi tiết các ví dụ, kèm theo phân tích khi chữa bài test sau mỗi chương Thêm vào đó, các chiến thuật xử lý các dạng bài cũng được trình đan xen trong bài học, các cấu trúc và từ vựng phổ biến được nhắc đi nhắc lại để giúp học sinh nhớ kiến thức lâu hơn. Các bài học cung cấp một lượng kiến thức cơ bản nhưng cũng là nền móng chắc chắn để phát triển sâu hơn trên con đường học thuật của học viên.
Nếu là học sinh THCS và THPT thì sau khóa học này học sinh hoàn toàn có thể làm được 80% khối lượng kiến thức ngữ pháp trong bài thi.

Để giúp người học hiểu cặn kẽ nội dung khóa học và rút ngắn thời gian tự ôn luyện để đạt mục tiêu, GAMMA EDU đã cho ra mắt combo  SÁCH + KHÓA HỌC ONLINE

Combo Grammar Gateway Basic (Sách + Khóa học):  738.000 đ ưu đãi còn 499.000đ

TỐI ƯU HƠN, HIỆU QUẢ HƠN, TIẾT KIỆM HƠN!

 TÌM HIỂU NGAY

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Động từ "To be" ở thì hiện tại
 • Bài 2: Thì hiện tại tiếp diễn
 • Bài 3: Thì hiện tại đơn
 • Bài 4: So sánh thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn
 • Bài 5: Test
 • Bài 1: Quá khứ đơn và động từ "TOBE"
 • Bài 2: Quá khứ đơn
 • Bài 3: Quá khứ tiếp diễn
 • Bài 4: Used To
 • Bài 5: Test
 • Bài 1: Thì hiện tại hoàn thành
 • Bài 2: So sánh quá khứ đơn $ thì hiện tại hoàn thành
 • Bài 3: Test
 • Bài 1: Thì tương lai đơn & Be going to
 • Bài 2: So sánh các thì diễn tả tương lai
 • Bài 3: Test
 • Bài 1: Can & Could
 • Bài 2: Might & Must
 • Bài 3: Must & Have To
 • Bài 4: Should Và Would You Like
 • Bài 5: Test
 • Bài 1: Thể bị động
 • Bài 2: Test
 • Bài 1: Thể phủ định Và câu hỏi không có từ để hỏi
 • Bài 2: Câu hỏi có từ để hỏi Who, What, Which
 • Bài 3: Câu phủ định và câu nghi vấn
 • Bài 4: Câu nghi vấn gián tiếp
 • Bài 5: Bài test
 • Bài 1: V-ing
 • Bài 2: To Ingfinitive Và Bare Infinitive
 • Bài 3: So sánh V-ing và To - Verb
 • Bài 4: Test
 • Bài 1: Danh từ đếm được, không đếm được số ít, số nhiều
 • Bài 2: Các đơn vị chỉ số lượng và mạo từ
 • Bài 3: Mạo từ xác định The
 • Bài 4: Đại từ
 • Bài 5: Các hình thức sở hữu
 • Bài 6: Đại từ chỉ định và thay thế
 • Bài 7: Test
 • Bài 1: Lượng từ
 • Bài 2: Lượng từ (Tiếp)
 • Bài 3: Lượng từ (Tiếp)
 • Bài 4: Test
 • Bài 1: Tính từ và Trạng từ
 • Bài 2: So sánh tính từ và trạng từ
 • Bài 3: Một số trạng từ thông dụng
 • Bài 4: So sánh hơn
 • Bài 5: So sánh cao nhất và so sánh ngang bằng
 • Bài 6: Test
 • Bài 1: Giới từ chỉ địa điểm
 • Bài 2: Giới từ chỉ vị trí
 • Bài 3: Giới từ chỉ phương hướng
 • Bài 4: Giới từ chỉ thời gian
 • Bài 5: Các cấu trúc khác
 • Bài 6: Test
 • Bài 1: Liên từ
 • Bài 2: Liên từ (Tiếp)
 • Bài 3: Liên từ trong câu Điều Kiện
 • Bài 4: Đại từ quan hệ
 • Bài 5: Test
 • Bài 1: Các cấu trúc câu thông dụng
 • Bài 2: Test

Thông tin giảng viên

Đỗ Thùy Linh
2 học viên 1 khóa học
 • GIÁO VIÊN TIẾNG ANH at IIG Academy.
 • ESL Teacher (English as a Second Language Teacher) at TOEIC Academy - Luyện thi TOEIC cam kết đầu ra.
 • Teacher at T & M Center

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%