IELTS nền tảng 5.0 phần 2 (Ngữ pháp - Viết - Nói) (Khóa học)

 • (0 Đánh giá)
Giá gốc: 735.000đ / Khóa học
Chỉ còn: 699.000đ / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

 • Cải thiện kĩ năng làm bài thi một cách bài bản nhất.
 • Có kiến thức nền tảng về các chủ đề trong bài thi IELTS.
 • Nâng cao khả năng tăng điểm phần Ngữ pháp - Viết - Nói.
 • Hướng dẫn phân tích đề thi và cách làm bài đạt điểm cao.
 • Tự tin đạt điểm speaking 5.0.
 • Nhanh chóng có chứng chỉ tiếng Anh sau 6 tháng học.

Giới thiệu khóa học

Cùng cô Nguyệt Ca luyện thi IELTS đạt mức thang điểm từ 5.0


Đặt vấn đề:

Chứng chỉ IELTS là một chứng chỉ quốc tế tiếng Anh dùng để đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh của người học ngoại ngữ online như thế nào. Những năm gần đây, số lượng người thi lấy chứng chỉ IELTS rất nhiều. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi rằng, chứng chỉ này có gì mà hấp dẫn nhiều người đổ xô thi để lấy đến vậy?

❌ Miễn thi ngoại ngữ kỳ thi THPT Quốc gia dành cho các học sinh trung học phổ thông.

❌ Được xét tuyển vào các trường đại học lớn.

❌ Nếu bạn đi du học,định cư nước ngoài.

❌ Xin được công việc lương cao.

❌ Hoàn thiện kỹ năng nghe nói đọc viết của bản thân.

Để thi đỗ chứng chỉ IELTS rất khó vì bạn cần phải trau dồi cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, việt. Chính vì thế, khóa học IELTS nền tảng 5.0 phần 2 : Ngữ pháp - Viết – Nói của giảng viên cô Nguyệt Ca sẽ cung cấp cho người học kiến thức toàn diện về dạng bài thi IELTS, tạo nền tảng vững chắc để sau khi kết thúc khóa học, người học có thể sở hữu một khối kiến thức và kĩ năng tiếng Anh, được thực hành làm bài thi IELTS ở mức độ thang điểm 5.0.

Nội dung khóa học

Khóa học bao gồm 88 bài giảng và thời lượng học là 12 giờ 39 phút, khóa học mua một lần sở hữu trọn đời.

Trong mỗi bài học, các nội dung được thiết kế hết sức thân thiện với người học trực tuyến.

Bài học luôn bắt đầu bằng: phần từ vựng cơ bản theo chủ đề, được trình bày bằng ngôn ngữ dễ hiểu, gần gũi với người học.

Các bài tập thực hành được lồng ghép với các chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS. Bài tập được đính kèm ở Chương cuối cùng, học viên sẽ tải bài tập và thực hành trong quá trình học. Giáo viên hướng dẫn, phân tích cách làm bài, và đáp án chi tiết.   

Bạn muốn chinh phục được IELTS thì còn chần chừ gì mà không đăng ký ngay khóa học IELTS nền tảng 5.0 phần 2 (Ngữ pháp - Viết - Nói) trên UNICA

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Danh từ 1 Học thử 08:19
 • Bài 2: Danh từ 2_phần 1 09:43
 • Bài 3: Danh từ 2_phần 2 10:21
 • Bài 4: Động từ 1_phần 1 07:27
 • Bài 5: Động từ 1_phần 2 09:35
 • Bài 6: Động từ 2_phần 1 10:02
 • Bài 7: Động từ 2_phần 2 10:18
 • Bài 8: Tính từ & trạng từ_phần 1 07:27
 • Bài 9: Tính từ & trạng từ_phần 2 08:55
 • Bài 10: Tính từ & trạng từ_phần 3 07:39
 • Bài 11: Các thì hiện tại - Present tenses_phần 1 07:50
 • Bài 12: Các thì hiện tại - Present tenses_phần 2 09:15
 • Bài 13: Các thì hiện tại - Present tenses_phần 3 09:18
 • Bài 14: Các thì quá khứ - Past tenses_phần 1 07:42
 • Bài 15: Các thì quá khứ - Past tenses_phần 2 07:23
 • Bài 16: Các thì quá khứ - Past tenses_phần 3 06:08
 • Bài 17: Các thì tương lai - Future tenses_phần 1 08:15
 • Bài 18: Các thì tương lai - Future tenses_phần 2 07:20
 • Bài 19: Thể bị động 1_phần 1 08:08
 • Bài 20: Thể bị động 1_phần 2 08:45
 • Bài 21: Câu bị động 2_phần 1 08:40
 • Bài 22: Câu bị động 2_phần 2 07:11
 • Bài 23: Câu bị động 2_phần 3 07:57
 • Bài 24: Động từ khuyết thiếu 1_phần 1 06:48
 • Bài 25: Động từ khuyết thiếu 1_phần 2 06:58
 • Bài 26: Động từ khuyết thiếu 1_phần 3 05:53
 • Bài 27: Động từ khuyết thiếu 2 09:32
 • Bài 28: Các cách so sánh 17:10
 • Bài 29: Câu đơn 08:23
 • Bài 30: Câu ghép 13:15
 • Bài 31: Câu ghép 2_phần 1 09:25
 • Bài 32: Câu ghép 2_phần 2 08:42
 • Bài 33: Câu phức_phần 1 08:25
 • Bài 34: Câu phức_phần 2 09:21
 • Bài 35: Câu phức 2_phần 1 08:23
 • Bài 36: Câu phức 2_phần 2 08:10
 • Bài 37: Giới thiệu định dạng bài thi IELTS kỹ năng Nói_phần 1 06:00
 • Bài 38: Giới thiệu định dạng bài thi IELTS kỹ năng Nói_phần 2 07:49
 • Bài 39: HOW TO INTRODUCE ABOUT YOURSELF - STUDY - WORK - Giới thiệu bản thân - học hành - công việc_phần 1 09:20
 • Bài 40: HOW TO INTRODUCE ABOUT YOURSELF - STUDY - WORK - Giới thiệu bản thân - học hành - công việc_phần 2 11:06
 • Bài 41: YOUR FREE TIME- Nói về sở thích trong thời gian rảnh_phần 1 05:12
 • Bài 42: YOUR FREE TIME- Nói về sở thích trong thời gian rảnh_phần 2 05:57
 • Bài 43: HOLIDAYS - Nói về kỳ nghỉ_Phần 1 06:38
 • Bài 44: HOLIDAYS - Nói về kỳ nghỉ_Phần 2 05:29
 • Bài 45: TRANSPORT, SHOPPING - Nói về phương tiện đi lại, mua sắm 12:20
 • Bài 46: READING, SHOPPING - Nói về sở thích đọc sách, chơi thể thao 12:03
 • Bài 47: PART 1 MOCK TEST - Bài thi thử phần 1_phần 1 08:27
 • Bài 48: PART 1 MOCK TEST - Bài thi thử phần 1_phần 2 07:42
 • Bài 49: TOPIC CARD 1 - Thẻ chủ đề số 1_phần 1 08:56
 • Bài 50: TOPIC CARD 1 - Thẻ chủ đề số 1_phần 2 07:31
 • Bài 51: TOPIC CARD 2 - Thẻ chủ đề số 2_phần 1 07:01
 • Bài 52: TOPIC CARD 2 - Thẻ chủ đề số 2_phần 2 06:59
 • Bài 53: TOPIC CARD 3 - Thẻ chủ đề số 3_phần 1 05:56
 • Bài 54: TOPIC CARD 3 - Thẻ chủ đề số 3_phần 2 05:52
 • Bài 55: TOPIC CARD 4 - Thẻ chủ đề số 4 11:08
 • Bài 56: TOPIC CARD 5 - Thẻ chủ đề số 5 11:49
 • Bài 57: TOPIC CARD 6 - Thẻ chủ đề số 6_phần 1 06:46
 • Bài 58: TOPIC CARD 6 - Thẻ chủ đề số 6_phần 2 05:40
 • Bài 59: PART 2 MOCK TEST - Bài thi thử phần 2 12:08
 • Bài 60: DISCUSSION 1 - Bài Thảo Luận 1_phần 1 09:11
 • Bài 61: DISCUSSION 1 - Bài Thảo Luận 1_phần 2 07:22
 • Bài 62: DISCUSSION 2 - Bài thảo luận 2 09:03
 • Bài 63: DISCUSSION 3 - Bài thảo luận 3_phần 1 06:00
 • Bài 64: DISCUSSION 3 - Bài thảo luận 3_phần 2 06:18
 • Bài 65: DISCUSSION 3 - Bài thảo luận 3_phần 3 09:05
 • Bài 66: PART 3 MOCK TEST - Bài thi thử phần 3 10:20
 • Bài 67: Giới thiệu định dạng bài thi Viết 08:27
 • Bài 68: Task 1 overview - phần 1 06:37
 • Bài 69: Task 1 overview - phần 2 07:35
 • Bài 70: Line chart 12:05
 • Bài 71: Bar chart 09:14
 • Bài 72: Pie chart 10:12
 • Bài 73: Table_phần 1 05:51
 • Bài 74: Table_phần 2 08:38
 • Bài 75: Diagram_phần 1 06:35
 • Bài 76: Diagram_phần 2 08:13
 • Bài 77: Maps 11:56
 • Bài 78: Task 2 - Overview 14:08
 • Bài 79: Analysing the topic 09:29
 • Bài 80: Brainstorming for main ideas 09:43
 • Bài 81: Writing an introduction 09:00
 • Bài 82: Writing body paragraph 1 - Topic Sentence 09:15
 • Bài 83: Writing body paragraph 2 - Supporting Sentences 06:04
 • Bài 84: Writing body paragraph 3 - Put it all together 10:24
 • Bài 85: Writing a conclusion 09:12
 • Bài 86: IELTS Writing - FAQs 09:03
 • Bài 87: IELTS Writing Review_phần 1 06:26
 • Bài 88: IELTS Writing Review_phần 2 11:56

Thông tin giảng viên

Nguyệt Ca
367 Học viên 11 Khóa học
- Giảng viên hướng dẫn

Thành tích

- Là hế hệ đầu tiên lớp cử nhân tài năng khoa Tiếng Anh ĐH Hà Nội.

- Đạt 8.0 ielts (Speaking 8.5)

- Nhận học bổng du học Hàn Quốc do tổ chức Kinh tế Quốc tế Hàn Quốc trao tặng khi là sinh viên.

- Là thủ lĩnh trong phong trào Đoàn: Bí thư đoàn trường THPT Thăng Long.

- Phó chủ tịch hội sinh viên ĐH Hà Nội.

Kinh Nghiệm

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy Tiếng Anh

Điểm mạnh

Phát âm và dạy chuẩn Anh - Anh; lồng ghép dạy kĩ năng ở từng bài giảng trong các khoá học tiếng Anh online trên Unica. Truyền cảm hứng và xóa đi nỗi sợ cho học viên trước khi học Tiếng Anh; không yêu cầu học sinh học nhanh, học số lượng kiến thức nhiểu, nhưng đã hiểu vấn đề gì thì phải hiểu đến tận cùng.

Phương châm giảng dạy

Luôn đặt mình vào vị trí học sinh yếu, trung bình Tiếng Anh để giúp các em tìm hiểu và giải quyết vấn đề đến tận cùng. Tiếng Anh không cần phải giỏi nhưng lại đòi hỏi sự kiên trì, muốn kiên trì, cô Nguyệt Ca giúp học sinh yêu nó trước khi học nó. Dạy học sinh giỏi trở thành giỏi hơn thì không khó, truyền cảm hứng cho học sinh kém và yêu thích Tiếng Anh mới thực sự là một thử thách.

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học khác